imagen

PRESENTACIÓ

Els dies 7 i 8 d'Abril de 2.017 va a tindre lloc en la ciutat de València l'III Congreso Internacional CUSTODIA COMPARTIDA I PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR.

ACCA és una asociación sin ànim de lucre, creada amb la finalitat de promoure la Custòdia Compartida com a model preferent en els processos de ruptura de parella, sempre tenint en compte que el bienestar i interés dels menors ha de prevaldre en tot cas, havent de ser el bé jurídic suprem protegit.

En l'Associació Custòdia Compartida Alacant ens preocupa el futur dels nostres fills i el dret natural d'estos a créixer en igualtat amb ambdós progenitores, y sobretot que estos cresquen sense que res impedisca el seu desenrotllament personal en l'exercici ple de tots els seus drets.

En este III Congreso Internacional CUSTODIA COMPARTIDA I PROTECCIÓ JURIDCA DEL MENOR, pretenem reunir novament a alguns dels més prestigiosos professionals dels àmbits jurídics, psicològics i de la societat civil, tant nacionals com internacionals, perquè ens transmeten des del seu punt de vista, i amb total independència, la seua visió sobre els necessaris mecanismes de protecció que precisen els nostres menors per al desenrotllament evolutiu de la seua persona en les millors condicions possibles.

En esta ocasió volem agrair enormement la col·laboració prestada per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València que ha tingut l'amabilitat de cedir-nos la seua seu col·legial per al desenrotllament d'este Congrés.

 
En definitiva, el  objetivo del congreso  sigue siendo informar sobre la  situación actual de la custodia compartida en nuestro entorno  y en el de  otros países, pero sobre todo   ayudar a lograr que la sociedad y los profesionales del ámbito jurídico y psicológico, se conciencien que deben realizar su trabajo  diario  tratando de conseguir el bienestar emocional de  los menores, haciendo posible que los progenitores cooperen en la educación y desarrollo físico y psíquico de sus hijos.